2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Dëmi Ekonomik

Dëmi Ekonomik në Fondin e Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor sipas auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për 2016

Open Data Albania po publikon të dhëna në lidhje me dëmin ekonomi të përllogaritur nga auditimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit KLSH për institucioni Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor DFDLSH. Audit

Borxhi për frymë në vitet 2010-2017

Borxhi për frymëështë njëtregues që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikatori në v

Struktura e Dëmit Ekonomik sipas Fushave dhe Sektorëve 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me strukturën e dëmit ekonomik shkaktuar ndaj Buxhetit të Shtetit. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë vitit 2015, 84% e dëmit ekonomik total prej 125.8 miliardë lekësh i përket “Administrim

Dëmi Ekonomik sipas auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit 2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me institucionet dhe shoqëritë publike që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit sipas auditiveve të vitit 2015. Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë këtij

Dëmi ekonomik në sektorin e Prokurimeve Publike në vitet 2013-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar në sektorin e Prokurimeve Publike në vitet 2013-2014 . Dëmi ekonomik është një tregues i përcaktuar gjatë proceseve të auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, si p

Dëmi ekonomik në Bashkinë Vorë sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2009-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi t

Dëmi ekonomik në Bashkinë Himarë sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2012-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi t

Dëmi ekonomik në Bashkinë Kamëz sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2008-2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë me mandat të rikonfirmuar në zgjedhjet lokale të vitit 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Dëmi ekonomik në Bashkinë Kavajë sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2011-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga raporte auditimi t

Dëmi ekonomik në Bashkinë Elbasan sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2008-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga raporte auditimi t

Dëmi ekonomik në Bashkinë Durrës sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2008-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi t

Borxhi Publik ne Republiken e Shqiperise 2013 - 2014

Të nderuar miq, Open Data Albania ka publikuar sëfundmi një grup artikujsh mbi strukturën dhe efektet e Borxhit Publik sipas ecurisë në vitin e fundit 2013, dhe parashikimeve për 2014-ën. Konkretisht edhe në këtë fillim viti janë

Dëmi ekonomik në universitete në vitet 2010-2012

Universitetet publike në vendin tonë financohen nga Buxheti i Shtetit dhe të ardhurat e veta, arsye për të cilën ato i nënshtrohen kontrollit të përdorimit të këtyre fondeve nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Open Data Albania ka marrë