2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Qeverisje Lokale

Donacione në Fushatën Zgjedhore 2011

Open Data Albania hulumtuar mbi donacione të fushatës zgjedhore 2011, sipas vlerave dhe subjekteve. Raporti bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit te ekspertëve kontabël. Donacionet janë fonde jopublike të dhuruara për su

Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2011. Ky hulumtim sjell për herë të parë një pasqyrë financiare të shpenzimeve elektorale të Fushatës për Zgjed

PDSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PDSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpen

PSSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Socialiste e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PSSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenz

PRSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Republikane e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PRSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpen

LSI - Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe sh

PBDNJ– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut PBDNJ, është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisjes Vendore 2011. Në përfundim të procesit zgjedhor PBDNJ ka paraqitur për auditim pasqyra financiare mbi fon

PDIU– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PDIU ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe sh

Struktura e tokës sipas Qarqeve në Shqipëri (2011)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve bazuar  në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Në Shqipëri toka bujqësore zë 24.2% të sipërfaqes totale nd

Territori sipas Qarqeve në Republikën e Shqipërisë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve. Qarku është njësi e nivelit të dytë të qeverisjes vendore.  Qarku përfaqëson një unitet administrativo-territorial, të përbërë nga disa komuna dhe b

Ndarje Administrative në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të qarqeve, rretheve dhe njësive administrative në Republikën e Shqipërisë. Republika e Shqipërisë ka gjithsej 12 qarqe Berati, Dibra, Durrësi,  Elbasani, Fieri, Gjirokastra, Korça, Kukë

Financimi i KQZ nga Buxheti i Shtetit, 2003-2013

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat për vitet 2012 dhe 2013 në lidhje me financimin nga buxheti i shtetit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është institucioni përgjegjës për administrimi

Financimi i Partive Politike, Shoqatave dhe Organizatave të Veteranëve me Status. 2003-2013

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat për vitet 2012 - 2013 në lidhje me financimin nga Buxheti i Shtetit për zërin “Parti Politike”. Buxheti i Shtetit financon çdo vit nëpërmjet një zëri të quajtur “Partitë Politike” t