2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Qeverisje Lokale

Fushata më e kushtueshme . Vlera krahasimore për Zgjedhje 2009 dhe 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Fondet dhe Shpenzimet në fushatat elektorale 2009 dhe 2011, duke i vendosur ato në një pozitë krahasuese. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të eks

LSI - Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elekto

Lista e Donatoreve te Partive, Fushatën Zgjedhore 2009

Donatorët e partive politike në fushatë mund të jenë persona fizik dhe juridik. Në çdo rast donatorët duhet të jenë vendas dhe nuk lejohet pranimi i donacioneve nga shtetas apo subjekte të huaja. Donatorët nuk mund të dhurojnë më sh

Donacione në Fushatën Zgjedhore 2009

Open Data Albania hulumtuar mbi donacione të fushatës zgjedhore 2009, sipas vlerave dhe subjekteve. Raporti bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit te ekspertëve kontabël. Kushtet për donacionet ligjvënësi i ka përcaktuar

Zgjedhës sipas Listave Zyrtare. Procesi 2009, 2011, 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit për dy proceset e fundit zgjedhore të vitit 2009 dhe 2011 si dhe për procesin që pritet të ndodhë në 23 qershor 2013. Trendi i  përgjithshëm që ës

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë paguar në kohë për këto shërbime. Hulumtimi jep partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vler

Struktura e Votës në Zgjedhjet e Përgjithshme 2009

Open Data Albania ka hulumtuar mbi pjesëmarrjen në votim dhe  numrin e votave të pavlefshme dhe votave të dëmtuara në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2009. Ky informacion është analizuar për secilin nga dymbëdhjetë

Vota të pavlefshme dhe vota të dëmtuara, zgjedhjet vendore 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e votave të pavlefshme dhe votave të dëmtuara në procesin zgjedhor 2011. Vota e pavlefshme ka disa karakteristika për të qenë e tillë. Në çdo rast ajo nuk shënon rezultat pasi pavlefshmëria kon

Fonde elektorale sipas llojit të financimit - Fushata Zgjedhore 2011

Open Data Albania po sjell për herë të parë një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2011. Procesi i auditimit të financës së partive politike dhe subjekteve të tjera elektorale, është një proces i ri që

Parregullsi Ligjore gjatë Auditimit Financiar të Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi parregullsi ligjore të konstatuara gjatë procesit të auditimit financiar në Fushatën Zgjedhore 2011. Procesi i auditimit të Financimit të Subjekteve Zgjedhore është një koncept dhe praktikë e

Pjesëmarrja në votim në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet  për organe të qeverisjes vendore 8 maj 2011. Për të hulumtuar mbi pjesëmarrjen, janë konsideruar  tregues për votues sipas regjistrit të zgjedhësve; votu

Lista e Donatorëve Fushata Zgjedhore 2011

Donatorët e partive politike në fushatë mund të jenë persona fizik dhe juridik. Në çdo rast donatorët duhet të jenë vendas dhe nuk lejohet pranimi i donacioneve nga shtetas apo subjekte të huaja. Donatorët nuk mund të dhurojnë më sh

Partitë Parlamentare - Fonde Elektorale 2011

Partitë Parlamentare janë subjekte tepër të rëndësishme në kontekstin e Fonde dhe Shpenzime Elektorale. Si të tilla ato përfitojnë edhe nga fonde publike e njëkohësisht kanë edhe fonde të tyre të krijuara ndër vite.Parti parlamenta