2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Popullsia

Numri i kontratave te internetit ne Shqiperi ne vitet 2001-2010

Kontratat e Internetit Fiks (Fixed Internet Subscriptions) është një indikator që i referohet numrit total të kontratave të nënshkruara me akses interneti fiks. Këtu përfshihen sistemet dial-up dhe broadband. Në të bëjnë pjesë vetëm

Shkalla e lindshmërisë në vitet 1960 – 2009

Open Data Albania ka realizuar një hulumtin në lidhje me shkallën e lindshmërisë në Shqipëri per vitet 1960-2009, bazuar në të dhënat e Bankës Botërore. Shkalla e lindshmërisë bruto tregon numrin e lindjeve të gjalla që ndodhin gja

Fëmijët nën-peshë, grupmosha 0 deri 5 vjeç

Treguesi i mos-ushqimit matet si përqindja e fëmijëve nën pesë vjeç të cilët kanë një gjatësi ose peshë 2 devijime standarte më poshtë se mesatarja e popullatës botërore të kësaj grupmoshe, duke ju referuar Organizatës Botërore

Mbijetesa deri ne moshen 65 vjecare (2002-2010)

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi një tregues të cilësuar si “mbijetesa deri në moshën 65 vjecare”. Mbijetesa deri në moshën 65 vjecare është një vleresim mbi përqindjen e foshnjeve të porsalindura që do të mbijeto

Rastet e aborteve për vitet 2000-2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me numrin dhe shkaqet e aborteve në Shqipëri. Të dhënat për këtë tregues i përkasin të gjitha mënyrave të ndërprerjes së shtatzanisë, duke përfshirë ato spontane (humbja pa deshir

Aktiviteti i Qendrave Shëndetesore, Poliklinikave dhe Ambulancave

Numri në total i institucioneve shëndetësore dhe vizitave mjekësore paraqitet grafikisht si më poshtë: google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]}); google.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() {

Numri i kontribuesve në skemën e Sigurimeve Shoqërore në vitet 1991-2009

Skema e sigurimeve në Shqipëri është e mbështetur në sistemin “pay as you go”, sipas të cilit pagesat aktuale për pensionistët financohen nga kontributet aktuale brenda sistemit. Kjo krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis numrit

Indikatorët për ujin e prodhuar dhe faturuar

Shqipëria është një vend me burime të shumta ujore, por pavarësisht këtij fakti, 20% të qytetarëve të saj ende nuk iu ofrohet shërbimi i furnizimit me ujë. Kapaciteti mesatar vjetor i burimeve me ujë të pijshëm është vlerësuar në

Indikatorët mbi normën e arkëtimeve të ujit të faturuar dhe ujit të matur

Norma e arkëtimit është një ndër indikatorët më të rëndësishëm financiar të cdo aktiviteti. Ajo jep informacion mbi përqindjen e vlerës së faturave të arkëtuara brenda një periudhe të caktuar. Objektivi i dëshiruar nga shoqërit

Cmimi i ujit të pijshëm ndër vite dhe krahasimi i tij me kostot

Ndjeshmëria e publikut për cmimin që paguan kundrejt cdo shërbimi të ofruar, por sidomos për kategorinë e shërbimeve që cilësohen si shumë të rëndësishme për zhvillimin e një jete normale, është e lartë dhe uji i pijshëm ësht

Indikatorët e furnizimit me ujë të pijshëm

Uji ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe sigurimi i tij është kthyer në një nga sfidat më të mëdha botërore. Ai nënkupton pastërti, energji, por mbi të gjitha, dicka të sigurt për të pirë. Sipas shifrave,

Pritshmëria e Jetëgjatësisë në Lindje

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pritshmërin e jetëgjatësisë në lindje në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore.Pritshmëria e jetëgjatësisë tregon numrin e viteve

Numri i Automjeteve në Shqipëri dhe Krahasimi me Rajonin

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e mjeteve rrugore në Shqipëri, si dhe krahasimin me vendet e rajonit për këtë tregues. Të dhënat bazohen në statistikat e INSTAT, Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, dhe Bank