2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Qeverisje Lokale

Lëvizja Socialiste për Integrim- fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Lëvizja Socialiste për Integrim ka arritur të sigurojë një fond prej rreth njëzet e pesë milion lekë (241 279 $). Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar dyzetë e shtatë

Partia Socialiste - fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Partia Socialiste njëkohësisht partia kryesore e koalicionit fitues të zgjedhjeve ka arritur të figurë një fond prej rreth tetëdhjetë milion lekë (afërsisht 741 467 $). Ndërkohë sipas raporteve

Të Ardhurat Tatimore sipas buxhetit të konsoliduar përgjatë viteve 2004 - 2012

Të ardhurat tatimore janë zëri kryesor në sigurimin e të ardhurave në Buxhetin e Shtetit. Në vijim jepen parashikimet lidhur me zërat përbërës të të ardhurave tatimore në Buxhetin e Konsoliduar për vitet 2004-2012. Të dhënat për

Zgjedhës sipas Listave Zyrtare. Procesi 2009, 2011, 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit për dy proceset e fundit zgjedhore të vitit 2009 dhe 2011 si dhe për procesin që pritet të ndodhë në 23 qershor 2013. Trendi i  përgjithshëm që ës

Institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2012

Viti 2012 është karakterizuar nga dëmi më i lartë ekonomik i evidentuar ndër vite nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili është shoqëruar gjithashtu edhe me numrin më të lartë të kallzimeve penale të bëra nga ky institucion pranë

Institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2011

Duke marrë shkasë nga dëmi i lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit i evidentuar gjatë punës audituese të KLSH-së për vitet 2011-2012, Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi institucionet dhe shoqëritë kryesore që kanë shkaktu

PSSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Socialiste e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PSSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale

PR– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Republikane e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PR ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale

PD– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PD ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale t

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë likuiduar financiarisht për këto shërbime. Hulumtimi paraqet partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar

Fonde elektorale sipas llojit të financimit - Fushata Zgjedhore 2009

Open Data Albania paraqet një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2009. Për të vlerësuar llojin e financimit elektoral janë konsoliduar të dhëna zyrtare të raporteve të ekspertëve kontabël të licencuar.N

Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2009. Ky hulumtim bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve të vetë subjekteve zgjedhore, paraqitur për auditim pra

Partitë Parlamentare - Fonde Elektorale 2009

Partitë Parlamentare janë subjekte tepër të rëndësishme në kontekstin e Fonde dhe Shpenzime Elektorale. Si të tilla ato përfitojnë edhe nga fonde publike e njëkohësisht kanë edhe fonde të tyre të krijuara ndër vite. Parti parlament