2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Qeverisje Lokale

Të dhëna dhe vizualizime mbi Fondi, Donacionet, Borxhet dhe Shpenzimet Elektorale 2013

Të nderuar Miq,Open Data Albania përmes rubrikës Shpenzime Elektorale 2013 po vizualizon per të dhëna mbi fonde, shpenzime dhe donacione apo borxhe të Fushatës Zgjedhore per Kuvend 2013. Transparenca në Financimin  e Subjekteve Zgjedho

Analizë krahasimore mbi Fushatën Zgjedhore më të kushtueshme 2009- 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Shpenzimet të fushatave zgjedhore në mbajtura në vitet 2009 - 2013, duke i vendosur vlerat e deklaruara  në një pozitë krahasimore. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të 

Partia Aleanca Kuq e Zi - Fonde dhe Shpenzime Zgjedhore në Fushatë 2013

Aleanca Kuq e Zi është një parti e cila ka garuar si subjekt elektoral në zgjedhjet e fundit për kuvend. Kjo parti ka siguruar për mbulim të aktivitetit elektoral një fond prej 1 743 448 lekë. Sipas raporteve kontabël të deklaruara part

Partia Fryma e Re Demokratike - Fonde dhe Shpenzime Elektorale Fushatë Zgjedhore 2013

Partia Fryma e Re Demokratike është një nga subjektet elektorale të regjistruara për pjesëmarrje në Zgjedhje për Kuvend të mbajtura në 23 qershor 2013. Megjithëse jo parti parlamentare Fryma e Re Demokratike ka arritur të sigurojë në

Vlera për Donacione në Fushatën Zgjedhore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi Donacione Private të Fushatës Zgjedhore 2013. Hulumtimi bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit të partive politike nga ekspertët kontabël. Kushtet për donacione në favor të subjekteve po

Donator të deklaruar në Fushatë Zgjedhore 2013

Lista e Donatorëve të partive për fushata zgjedhore është detyrim të mbahet sipas një regjistri të posaçëm. Kjo listë-regjistër konsiderohet si informacion me akses të përforcuar për publikun. Neni 90 i Kodit Zgjedhor, me titull Reg

Burime financiare, Shpenzime dhe Tejkalime Fondi në Fushatë Zgjedhore 2013

Në Fushatën Zgjedhore për Kuvend 2013 garuan gjashtëdhjetë e tetë subjekte ndër të cilat gjashtëdhjetë e gjashtë janë parti politike dhe dy janë kandidat të pavarur. Për të mbështetur aktivitete të fushatës partitë politike kan

Krahasimore Buxheti 2014 vs 2013

Krahasuar me Buxhetin e vitit 2013, vihet re një rënie e përgjithshme e peshës së financimit kundrejt totalit thuajse për të gjitha funksionet, përvecse për “Shpenzimet e tjera të paklasifikuara” që janë rritur me 6.45% dhe “Mbro

Projekt Buxheti 2014 sipas Funksioneve

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim funksionet më të financuara nga Projektbuxheti për vitin 2014 (PB2014) duke i krahasuar ato edhe me funksionet sipas Buxhetit fillestar të vitit 2013. Totali i shpenzimeve të planifikuara për vitin 20

Lista e Donatorëve Partia Socialiste - Fushatë 2013

Partia Socialiste ka përfituar nga buxheti i shtetit fondin në vlerë rreth njëzet e gjashtë milion lekë. Donatorët private kanë dhuruar për fushatën  45.3 milion lekë. Kjo parti ka 53 donator të cilët i kanë siguruar asaj 5

LSI - Lista e donatorëve, Fushatë 2013

Lista e donatorëve të partisë “Lëvizja Socialiste për Integrim” përmban dy subjekte të cilët kanë bërë derdhje në llogari bankare, shumë që mbulon 75 % të totalit të dhuruar për këtë parti. {"dataSourceUrl":"//docs.googl

Lista e Donatorëve Partia Demokratike - Fushatë 2013

Lista e donatorëve të Partisë Demokratike përmban pesëqind e gjashtëdhjetë e dy subjekte. Në total pesëdhjetë e gjashtë donatorë kanë dhuruar shuma mbi 100 000 lekë duke bërë derdhje në llogari bankare, shumë e cila ka mbuluar 54

Partia Demokratike - fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Partia Demokratike ka arritur të sigurojë një fond prej 94.5 milion lekë afërsisht 900 002 $. Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar 96.6 milion lekë 920 098 $. Konkretisht