2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Ceshtje

Indikatorët e furnizimit me ujë të pijshëm

Uji ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe sigurimi i tij është kthyer në një nga sfidat më të mëdha botërore. Ai nënkupton pastërti, energji, por mbi të gjitha, dicka të sigurt për të pirë. Sipas shifrave,

Struktura e Kapitalit Aksioner të Bankave në Shqipëri (i përditësuar deri më 31/12/2010)

Sistemi bankar shqiptar filloi të zhvillohet me strukturën e ekonomisë së tregut në vitin 1992, kur u krijua edhe fillimisht sistemi me 2 nivele: Banka Qëndrore dhe bankat e nivelit të dytë. Në vitin 1992, ekzistonin tre banka me kapital

Raporte gjinore në listat e kryetareve të bashkive  2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues

Kryetarë Bashkie me mandat të ripërsëritur  2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p

Kryetar Bashkie sipas kahut politik të subjektit që i kandidon  2000 - 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues

Bashki të fituara nga kandidat të të njëjtës forcë politike. Fenomeni “bastion”  2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p

Zhvillimi i Turizmit në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi zhvillimin e turizmit në Shqipëri gjatë viteve te fundit. Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MTKRS) dhe INSTAT. Treguesit më të rëndësis

Pritshmëria e Jetëgjatësisë në Lindje

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pritshmërin e jetëgjatësisë në lindje në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore.Pritshmëria e jetëgjatësisë tregon numrin e viteve

Kursi i Këmbimit Lek/Euro

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi kursin e këmbimit të Lekut kundrejt Euros. Raporti bazohet në të dhënat e kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. Euro është monedha e përbashkët evropiane, e cila u konceptua në

Numri i Automjeteve në Shqipëri dhe Krahasimi me Rajonin

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e mjeteve rrugore në Shqipëri, si dhe krahasimin me vendet e rajonit për këtë tregues. Të dhënat bazohen në statistikat e INSTAT, Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, dhe Bank

Aksidentet Rrugore në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e aksidenteve rrugore në Shqipëri, si dhe numrin e të dëmtuarve nga këto aksidente, bazuar në të dhënat e INSTAT. Duke filluar nga viti 1995, numri i aksidenteve rrugore dhe të dëmtuar

Cilësia e plazheve – indikatorët Fecal Coliforms dhe Intestinal Enterococus

Shqipëria është një vend i bekuar, me një vijë bregdetare prej 316 kilometrash. Përgjatë tij ravijëzohen plot plazhe ranorë e me gurë, duke e kthyer në një nga zgjedhjet e preferuara për kalimin e pushimeve të verës. Megjithatë, z

Lejet e Ndërtimit Sipas Qarqeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e lejeve të ndërtimit të dhëna në Shqipëri sipas qarqeve gjatë viteve të fundit, bazuar në të dhënat e INSTAT.Leje ndërtimi është një autorizim për të filluar punë mbi një projekt