2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Punesimi

Papunësia në Shqipëri Krahasuar me Vendet e Rajonit

Shkalla e papunësisë është raporti midis numrit të të papunëve te regjistruar dhe numrit të popullsisë aktive (forcës së punës). Forca e punës përbën pjesën e popullatës e cila është në moshë pune  dhe është në kërkim