2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Drejtesia

Buxheti për Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve për periudhën 2003-2011

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve (KQZ) është institucioni përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ai financohet nga Buxheti i Shtetit dhe është insitucion i pavarur nga Qeveria Qëndrore. KQZ e realizon aktivitetin e saj në

Pedofili. Vëllimi i krimeve dhe dinamika e fenomenit

Krimet seksuale dhe veprat penale kunder moralit dhe dinjitetit nuk jane nga grupi i veprave penale të ndeshura shpesh, madje ne përpunimin statistokorë të cështjeve penale të proceduara ndër vite ky grup krimesh përfason grupin e figurave

Të mitur autorë të krimeve seksuale

Abuzues seksual në moshë të hershme Kur flitet për abuzues seksual në moshë të hershme kemi të bëjmë me një fenomen i cili shkon jashtë analizës sociale e kriminale. Hershmëria e veprimit seksual abuziv përkon me një tipologji të c

Ngjarja  sipas të dhënave të Këshillit të Ministrave, një Dokument i Integruar për rindërtimin e Gërdecit.

Ngjarja e ndodhur në fshatin Gërdec, të Bashkisë së Vorës, në 15 mars 2008, është konsideruar nga Qeveria Shqiptare Aksident Teknologjik në fabrikën e cmontimit të municioneve. Ky klasifikim u bazua në nenin 170 dhe 174 të Kushtetutë

Gjakmarrja permes shifrave

GJAKMARRJA KRIMI QË SHËNON RRITJE NË NUMËR.Statistika. Ministria e Drejtësisë dhe Open Data Albania: 2009 më shumë krime se 2007 apo 2008.Tre muaj e fundit krimet për gjakmarrje bëhen më çnjerëzore.Shkodra, rrethi ku gjakmarrja nuk respe

Denimet me burgim te perjetshem ne Shqiperi

Gjykatat në RSh në harkun kohorë 2004-2009 (6 vite) kanë dhënë 69 vendime penale të formës së prerë me burgim të përjetshëm. Viti më me shumë të dënuar me burgim të përjetshëm është viti 2006 me 17 të dënuar. Vitit me më