2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Qeverisje Lokale

Tregues mbi Prokurime Publike, Bashkia Vorë 2014, Tender, Ankande, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve dhe ankandeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Vorë është rizgjedhur për

Bashkia Elbasan 2014, Tregues mbi Prokurime Publike, Tender, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Elbasan është rizgjedhur për një mandat

Tregues mbi Prokurime Publike, Bashkia Durrës 2014, Tender, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Durrës është rizgjedhur për një mandat

Dëmi ekonomik në sektorin e Prokurimeve Publike në vitet 2013-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar në sektorin e Prokurimeve Publike në vitet 2013-2014 . Dëmi ekonomik është një tregues i përcaktuar gjatë proceseve të auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, si p

Dëmi ekonomik në Bashkinë Vorë sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2009-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi t

Dëmi ekonomik në Bashkinë Himarë sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2012-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi t

Numri i Zgjedhësve sipas Listave Zyrtare në Proceset Zgjedhore 2009 - 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit në katër proceset e fundit zgjedhore 2009, 2011, 2013 si dhe për procesin e fundit të 21 qershorit 2015. Trendi i  përgjithshëm që është vënë re n

Pjesëmarrja në votime në Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet  për organe të qeverisjes vendore të 21 qershorit 2015. Për të hulumtuar mbi pjesëmarrjen, janë konsideruar tregues për votues sipas regjistrit të zgjedhësve;

Dëmi ekonomik në Bashkinë Kamëz sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2008-2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë me mandat të rikonfirmuar në zgjedhjet lokale të vitit 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Dëmi ekonomik në Bashkinë Kavajë sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2011-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga raporte auditimi t

Dëmi ekonomik në Bashkinë Elbasan sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2008-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga raporte auditimi t

Dëmi ekonomik në Bashkinë Durrës sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit 2008-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi t

Subjekteve punëdhënëse sipas formës ligjore, shpërndarjes në qarqe dhe numrit të të punësuarve 2010-2014

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e subjekteve edhe kategorizimin e tyre sipas formës ligjore, shpërndarjes në qarqe dhe grupimit sipas numrit të të punësuarve. Me Subjekt Punëdhënës do të kuptojmë çdo subjekt që ushtron një v