2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Raporte gjinore

Tendencat në arsimim sipas seksit

Shqyrtimi i arsimimit sipas seksit në Shqipëri për periudhën 1994-2010 është vërtet shumë interesant. Ai tregon qartazi prirjen për arsim të femrës, sidomos në vitet e fundit. Në vitin 1994, struktura ishte pothuajse 50% me 50%. Femra