2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Bujqesia

Prodhimi Bujqësor në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi prodhimin bujqësor në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Bazuar në të dhënat e 2010, sektori i bujqësisë ka kontribuar me r

Import/Eksporti I Drithrave në Shqipëri (2006-2010)

Drithrat janë një kategori e rëndësishme e importeve në Shqipëri, me një peshë rreth 10% në totalin e importeve të artikujve ushqimorë. Gjatë 5 viteve të fundit importi dhe eksporti i drithrave paraqitet si më poshtë*ParaprakeBurimi