2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Popullsia

Numri i Zgjedhësve sipas Listave Zyrtare në Proceset Zgjedhore 2009 - 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit në katër proceset e fundit zgjedhore 2009, 2011, 2013 si dhe për procesin e fundit të 21 qershorit 2015. Trendi i  përgjithshëm që është vënë re n

Pjesëmarrja në votime në Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet  për organe të qeverisjes vendore të 21 qershorit 2015. Për të hulumtuar mbi pjesëmarrjen, janë konsideruar tregues për votues sipas regjistrit të zgjedhësve;

Kontribues në skemën e sigurimeve shoqërore në qytet dhe në fshat 2008-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore sipas çdo kategorie. Deri në vitin 2013, numri i kontribuesve të vetëpunësuar në bujqësi është llogaritur mbi bazën e

Tregues statistikor për Martesa dhe Divorce 1990-2014

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e martesave dhe divorceve sipas Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile deri në vitin 2014. Në vitin 2014 numri i martesave ka pësuar një rënie me 0.2% krahasuar me vitin pararen

Tregues mbi numrin e lindjeve dhe vdekjeve 1990-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e lindjeve dhe vdekjeve në Republikën e Shqipërisë. Numri i lindjeve dhe vdekjeve kanë si bazë të dhënat nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile. Numri i lindjeve në ve

Rezerva Shtetërore e Arit për Frymë, Republika e Kosovës kundrejt Republikës së Shqipërisë 2009-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Rezervat e Arit në Republikën e Kosovës në harkun kohor 2009-2013. Nëse i referohemi rezervave të arit në terma sasior për Kosovën, sasia përllogaritur sipas njësisë matëse onz, ka p

Kategori të viktimave nga aksidentet rrugore dhe tregues të kontrollit teknik 2009-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me viktimat e aksidenteve rrugore duke evidentuar viktima fëmijë deri në moshën 15 vjeç sikurse viktima drejtues, pasagjer apo këmbësor.   Statistikat tregojnë se numri i

Shkaqe dhe  situata që përbëjnë rrethana të aksidenteve rrugore në vitin 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me situatat në të cilat kanë ndodhur aksidentet rrugore në Republikën e Shqipërisë në vitin 2013. Gjatë këtij viti aksidentet më të shumta janë shënuar në rrugë urbane, përkatësisht

Aksidentet rrugore dhe viktima nga aksidentet 2013

Open Data Albania ka kryer një përditësim lidhur me të dhëna për aksidentet rrugore të ndodhura në vend në periudhën 2009-2013. Gjatë këtyre pesë viteve numri i aksidenteve rrugore ka ardhur duke u rritur si pasojë e problemeve me si

Tregues statistikor për Martesa dhe Divorce 1990-2013

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat lidhur me numrin e martesave dhe divorceve të shënuara në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile deri në vitin 2013. Në pesë vitet e fundit (2009-2013) numri i martesave ka ardhur duke u ulur

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitin 2013. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plot

Pensionet e invaliditetit në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të invaliditetit për vitin 2013. Pensioni i invaliditetit në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që bëhen

Pensionet familjare në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve familjare për vitet 1998-2012. Pensione familjare janë pensionet që përfitojnë personat që humbasin bashkëshortët dhe kanë fëmijë në ngarkim,