2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ekologjia

Cilësia e plazheve – indikatorët Fecal Coliforms dhe Intestinal Enterococus

Shqipëria është një vend i bekuar, me një vijë bregdetare prej 316 kilometrash. Përgjatë tij ravijëzohen plot plazhe ranorë e me gurë, duke e kthyer në një nga zgjedhjet e preferuara për kalimin e pushimeve të verës. Megjithatë, z

Mbetjet e ngurta ndër vite

Vështrim i përgjithëm Menaxhimi i mbetjeve është një ndër problemet më të prehta dhe akute. Rritja e vazhdueshme e konsumit, zhvendosjet e popullsisë dhe zhvillimi ekonomik, të pashoqëruara me një administrim të kujdesshëm të mbet

Emëtimet e CO2-shit në Shqipëri

Pasojat e CO2-shit Dioksidi i karbonit është cilësuar si shkaktari kryesor i ngrohjes globale. Ai clirohet nga djegia e naftës, qymyrit dhe gazit, që janë edhe burimet kryesore të sasisë së tij në ajër. Në 50 vitet e fundit, përqënd

Lejet e Ndërtimit Sipas Qarqeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e lejeve të ndërtimit të dhëna në Shqipëri sipas qarqeve gjatë viteve të fundit, bazuar në të dhënat e INSTAT.Leje ndërtimi është një autorizim për të filluar punë mbi një projekt

Cilësia e ajrit – prezenca e ndotësve PM10 dhe LNP

PM10 dhe LNP janë dy nga indikatorët më të rëndësishëm të cilësisë së ajrit. Ata shprehin sasinë e grimcave të ngurta pezull në ajër. PM10 (Particulate Matter) është një përzierje pjesëzash të lëngta dhe të ngrurta që q

Cilësia e ajrit – Indikatorët për NO2 dhe SO2

Ndotësit e ajrit mund të jenë grimca pluhuri, kimikate apo materiale biologjike, të cilat kanë efekte mbi organizmin e njeriut, mjedisin apo atmosferën. Disa nga grupet më të rëndësishme të indikatorëve të cilësisë së ajrit jan

Vështrim i përgjithshëm i situatës mjedisore në Shqipëri

Prej disa vitesh, Shqipëria është përfshirë në zhvillime të vrrullshme urbane, gjë që është shoqëruar me një faturë jo të vogël në planin mjedisor. Rritja e konsumit, transportit, mbeturinat urbane apo inerte, derdhja e ujërave t