2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Qeverisje Lokale

Kryetarë Bashkie me mandat të ripërsëritur  2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p

Kryetar Bashkie sipas kahut politik të subjektit që i kandidon  2000 - 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues

Bashki të fituara nga kandidat të të njëjtës forcë politike. Fenomeni “bastion”  2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p

Lejet e Ndërtimit Sipas Qarqeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e lejeve të ndërtimit të dhëna në Shqipëri sipas qarqeve gjatë viteve të fundit, bazuar në të dhënat e INSTAT.Leje ndërtimi është një autorizim për të filluar punë mbi një projekt

Popullsia në Tiranë në vitet 2001-2009

Tirana është një ndër qytetet më të synuara për banim nga shqiptarët. Ndër vite ajo ka qenë mikpritëse e shumë të ardhurëve nga rrethet, por edhe shumë të tjerë janë larguar prej saj. Gjithsesi, ritmet e numrit të banorëve n

Popullsia urbane dhe rurale në vitet 1950-2050

Të dhënat mbi popullsinë që jeton në zonat urbane dhe rurale bëjnë pjesë në grupin e treguesve të Zhvillimit Rural ose/dhe Urban. Përgjithësisht, vendet e zhvilluara tentojnë të kenë një popullsi më të lartë në zonat urbane kra