2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Transaksione Thesari

Shpenzimet faktike të Bashkisë Fier, janar - qershor 2014 vs 2013

Open Data Albania (ODA) ka hulumtuar mbi shpenzimet faktike të realizuara nga Bashkia Fier në 6-mujorin e parë të viteve 2013 dhe 2014, bazuar në të dhënat e raportuara nga Drejtoria e Operacioneve të Thesarit në Ministrinë e Financave, t

Buxheti Faktik i Presidencës së Republikës së Shqipërisë 2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Presidencës në Republikën e Shqipërisë në vitet 2012-2013. Presidenti i Republikës është figura institucionale më e lartë përfaqësuese e një shteti me formën e q

Buxheti Faktik i Kuvendit në Republikën e Shqipërisë  2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në vitet 2012-2013. Ky buxhet përbëhet nga shpenzime kapitale e korrent në funksion të planifikimit, menaxhimit dhe administrimit

Buxheti Faktik i Radio Televizionit Publik Shqiptar 2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me buxhetin faktik të Radio Televizionit Publik Shqiptar në vitet 2012-2013. Të dhënat në hulumtim për Radio Televizionin Publik janë marrë nga katalogu Spending Data Albania. Të gjitha tran

Buxheti Faktik i Sistemit Gjyqësor në RSH 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me Buxhetin Faktik të shpenzuar për Institucionet që rregullojnë apo janë pjesë e Sistemit Gjyqësor  në Republikën e Shqipërisë. Sistemi gjyqësor në ushtrohet nga Gjykatat e Shkallës së Parë

Buxheti Faktik i Policisë së Shtetit 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me ecurinë e buxhetit që shteti shqiptar ka realizuar në vitet 2012-2013 për shërbimet policore. Ky hulumtim është bazuar në të dhënat e katalogut Spending Data Albania, që realizon monitorimin e The

Buxheti Faktik i  Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për Institucionet e Arsimit të Lartë Publik në Republikën e Shqipërisë në harkun kohor 2012-2013. Në të përfshihen shtatëmbëdhjetë universitete e akademi, buxheti

Shpenzime buxhetore për shërbime të telefonisë fikse  dhe internetit 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbime të telefonisë fikse dhe internetit në vitet 2012 dhe 2013.  Shpenzimet telefonike buxhetore nuk bëhen me prokurime publike, nëpërmjet tenderimit elektronik. Shp

Kosto vjetore për të burgosur në Republikën e Shqipërisë 2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me koston vjetore që shpenzon Buxheti i Shtetit për të mbajtur në burgje persona të paraburgosur ose të burgosur për vuajtje dënimi. Për të bërë këtë analizë është marrë vlera e shpenzimeve bu

Buxheti Faktik për Burgjet 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për shërbimin në burgjet e Republikës së Shqipërisë në harkun kohor 2012-2013. Në të përfshihen njëzet e dy burgje, ambiente paraburgimi e institute riedukimi, Drejt

Shpenzimet të Bashkisë dhe Njësive Bashkiake Tiranë, 2012-2013

Open Data Albania po hulumton mbi shpenzimet buxhetore faktike të kryera nga njësitë bashkiake dhe Bashkia e Tiranës në vitet 2012 dhe 2013. Ky buxhet ka të bëjë me vlerën e çdo transaksioni të urdhëruar dhe ekzekutuar nga institucioni

Buxheti Faktik për Shërbimin Spitalor  2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për shërbimin spitalor në harkun kohor 2012-2013. Ky buxhet ka të bëjë me shpenzime për investime, paga, kosto medikamentesh, shërbime, mirëmbajtje, rimbursim ilaçesh,

Shpenzime buxhetore për shërbime të telefonisë mobile 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbime të telefonisë mobile në vitet 2012 dhe 2013. Shpenzimet Buxhetore për shërbime telefonike janë pagesa të pakthyeshme që kryen Qeveria dhe të tjera Institucione Bu