2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Treguesit e Ndihmës Ekonomike në Shqipëri

9 vite me pare
share()?>

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e familjeve që marrin ndihmë ekonomike në Shqipëri dhe shpërndarjen sipas qarqeve, bazuar në të dhënat e INSTAT dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

 

Ndihma ekonomike është një ndihmë në para për familjet e varfra dhe shpërndahet çdo muaj. Ajo mund të jetë e pjesshme ose e plotë në varësi të të ardhurave të familjes.

 

Numri i familjeve shqiptare të cilat përfitojne ndihmë ekonomike dhe shuma e ndihmës gjatë viteve ka ndryshuar sipas grafikut:

 


 
 

Burimi: INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Komentet dhe Analiza: ODA

 


 

Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, në Shqipëri gjatë 2010 kanë perfituar ndihmë ekonomike 97,540 familje, dhe vlera mesatare e fondit të ndihmës ekonomike në rrang kombëtar ka qënë 347,465 mijë lek në muaj.

 

Shifrat tregojnë për një ulje të numrit të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike në krahasim me vitin 2005 dhe 2006, por per një tendencë në rritje gjatë 3 viteve të fundit. Ndërkohë fondi i ndihmës sociale ka pasur në rritje të vazhdueshme duke filluar nga viti 2007, dhe krahasuar me vitin 2009 ky fond është rritur me 5% .

 
 
Bazuar në të dhënat, rezulton se gjatë vitit 2010 qarku i Shkodrës ka numrin më të madh të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike:
 
 
 

Burimi: INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Komentet dhe Analiza: ODA

 


 

Në Shkodër rezulton se ka 15,433 familje që përfitojnë ndihmë ekonomike. Ndërkohë qarku me numrin më të ulët të familjeve me ndihmë ekonomike rezulton Durrësi, me vetëm 1,442 familje në nevojë.

 

Edhe pse krahasuar me gjashtë vite më parë, numri i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike është më i ulët, gjatë tre viteve të fundit vihet re një tendencë në rritje e numrit të familjeve të varfra, gjë që është shoqëruar edhe me rritjen e fondit të nevojshëm për mbështetjen ekonomike.
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: RE
    lajm