2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Te dhena mbi moshen ligjore te daljes ne pension, ne vendet e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim

7 vite me pare
share()?>Mosha zyrtare e pensionimit, burrat 


Burimi: Burimi: për vendet e tjera, OECD.org. Për Shqipërinë, ISSH.gov.al
Përpunimi dhe komentet: ODA


Mosha zyrtare e pensionimit, gratë


Burimi: Burimi: për vendet e tjera, OECD.org. Për Shqipërinë, ISSH.gov.al
Përpunimi dhe komentet: ODA         

Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Gjergj Erebara
    lajm