2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Rastet e aborteve për vitet 2000-2009

9 vite me pare
share()?>
Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me numrin dhe shkaqet e aborteve në Shqipëri. Të dhënat për këtë tregues i përkasin të gjitha mënyrave të ndërprerjes së shtatzanisë, duke përfshirë ato spontane (humbja pa deshirë e shtatzanisë) dhe me ndërprerje të  vullnetshme (ndërhyrja klinike). Që prej vitit 1994 aborti i vullnetshëm është legalizuar duke ulur ndjeshëm rastet e vdekshmërisë amtare si pasojë e kryerjes së aborteve në kushte jo të sigurta.

Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: Open Data Albania


Në vitin 2009, 21.8% e shtatzanive kane perfunduar ne abort. Ne kete vit u regjistruan 8,130 aborte, me një raport prej 1 abort për çdo 3.6 lindje, nderkohe qe mesatarja botërore e raportit abort-shtatzani është 1 me 5. Kjo do të thotë se në Shqipëri numri i aborteve qëndron në nivele të larta.

Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: Open Data Albania


Numri më i lartë i aborteve për vitin 2009 i përket ndërprejes spontane të shtatzanisë, me 56.21% të rasteve të aborteve. Ndërkohë që ndërprejet e vullnetshme të shtatzanisë zënë 43.68% të rasteve.

Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: Open Data Albania


Aborti spontan shkaktohet nga infeksione, anomalitë gjenetike të fetusit dhe mungesa e pjekurisë tek nënat e reja. Përqindja e aborteve spontane ka ardhur në rritje prej vitit 2000, çka dëshmon për një kujdes dhe politika të munguara shëndetsore kundrejt shëndetit riprodhues të gruas.

Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: Open Data Albania


Te dhenat paraqiten te permbledhura ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: Open Data Albania
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Mariola Kapidani
    lajm