2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

% e te ardhurave nga Pushteti Lokal ndaj Te ardhurave tatimore dhe ndaj Te ardhurave totale te Buxhetit 1993-2000

9 vite me pare
share()?>
Te ardhurat nga Pushteti Lokal ne milione leke per periudhen 1993-200 paraqiten grafikisht:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA
Te dhenat per vitet 1993-2000 i perkasin Buxhetit Faktik


Perqindja  e te ardhurave nga Pushteti Lokal ndaj Te ardhurave tatimore dhe ndaj Te ardhurave totale te Buxhetit per periudhen 1993-2000 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA
Te dhenat per vitet 1993-2000 i perkasin Buxhetit Faktik


Totali i te ardhurave te Buxhetit, Te ardhura tatimore dhe te ardhura nga Pushteti Lokal ne milione Leke per periudhen 1993-2000 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA


Te dhenat paraqiten te plota ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA
Te dhenat per vitet 1993-2000 i perkasin Buxhetit Faktik

Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Blerta Zilja
    lajm