2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Buxheti per funksionin e Bujqesise per vitin 2012

9 vite me pare
share()?>
Shperdarja e Buxhetit per funksionin e Bujqesise per vitin 2012 grafikisht paraqitet:
Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA


Shperdarja ne perqindje e buxhetit per funksionin e Bujqesise per vitin 2012 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA


Te dhenat mbi buxhetin per funksionin e Bujqesise per vitin 2012 paraqiten te permbledhura ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA


Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Blerta Zilja
    lajm