2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Kryetarë Komune me mandat të ripërsëritur 2000 – 2015

9 vite me pare
share()?>
Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues përmban  informacion statistikor dhe nominal për fituesit si kryetar komune në zgjedhjet  për pushtet lokal të vitit 2000, 2003, 2007 dhe 2011-të.  Në Republikën e Shqipërisë në bazë të ndarjes administrative territoriale sipas ligjit përkatës funksionojnë 308 komuna.

Duke krahasuar rezultatet zgjedhore të katër proceseve të fundit elektorale për qeverisjen lokale rezulton se në drejtimin e komunave në vend ka kryetar që kanë fituar dhe qeverisin për një mandat të tretë apo të katërt.


Komentet dhe analiza:ODA
Burimi:Komisjoni Qendror i Zgjedhjeve


Sipas hulumtimit dhe analizës së Open Data Albania, në zgjedhjet për Pushtetin Lokal në katër proceset e fundit elektorale janë rikonfirmuar në një mandat të dytë qeverisës 210 kandidatë ose 51 % e listës së kryetarëve të komunave në vend. ODA analizon se në mandatin e tretë qeverisës kanë drejutar komunat 78 kandidatë ose 25,32% e listës së kryetarëve të komunave në vend

E veçantë sipas analizës hulumtuese të Open Data Albania është se 41 kandidatë  ose 13,31% e listës së kryetarëve të komunave në vend kanë fituar 4 mandate si kryetar komune në katër proceset e fundit elektorale


Komentet dhe analiza:ODA
Burimi:Komisjoni Qendror i Zgjedhjeve


Lista elektronike si vijon pasqyron të gjithë kryetarët e komunave të zgjedhur në katër proceset e fundit zgjedhore duke dhënë edhe informacionin e duhur për mandatet e ripërsëritura.


Komentet dhe analiza:ODA
Burimi:Komisjoni Qendror i Zgjedhjeve


Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Dhurata Milori MA
    lajm