2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Aktiviteti i Qendrave Shëndetesore, Poliklinikave dhe Ambulancave

9 vite me pare
share()?>

Numri në total i institucioneve shëndetësore dhe vizitave mjekësore paraqitet grafikisht si më poshtë:

Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data Albania


Numri i vizitave mjekësore sipas kategorive të moshave ilustrohet grafikisht në grafikun më poshtë:

Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data Albania


Tabela elektronike më poshtë paraqet të përmbledhura të dhënat mbi institucionet e ndryshme shëndetesore per periudhen 1993-2008:


Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data Albania


Tabela elektronike më poshtë paraqet të përmbledhura të dhënat mbi numrin e vizitave të ndryshme shëndetesore për periudhën 1993-2008:


Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data AlbaniaDataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Blerta Zilja M.Sc
    lajm