2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Kryetarë Bashkie me mandat të ripërsëritur 2000 – 2015

9 vite me pare
share()?>
Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues përmbajnë informacion statistikorë dhe nominal për fituesit si kryetar bashkie në zgjedhjet  për pushtet lokal të vitit 2000, 2003, 2007 dhe 2011-të.  Në Republikën e Shqipërisë në bazë të ndarjes administrative territoriale sipas ligjit përkatës funksionojnë 65 bashki.

Duke krahasuar rezultatet zgjedhore te katër proceseve të fundit elektorale për qeverisjen lokale rezulton se në drejtimin e bashkive në vend ka kryetar që kanë fituar dhe qeverisin për një mandat të tretë apo të katërt.

Komentet dhe analiza:ODA
Burimi:Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Buletin 2000, 2003, 2007 dhe 2011


Sipas hulumtimit dhe analizës së Open Data Albania, në zgjedhjet për Pushtetin Lokal të mbajtura në vitin 2007, dhe që përkon më mandatin qeverisës 2007 – 2011 janë rikonfirmuar në një mandat të dytë qeverisës 24 kryebashkiak ose 37% e listës se fituesve. ODA analizon se në mandatin e tretë qeverisës u shënuan në Zgjedhjet 2007, 6 kryebashkiak ose 9% e listës fituese. Konkretisht: z. Artur Kurti, bashkia Kuçovë; z. Arif Tafani, bashkia Belsh; z. Adriatik Braçe, bashkia Ersekë; z. Gëzim Topçiu, bashkia Maliq; z. Bardhyl Peka, bashkia Krumë dhe z. Edi Rama, bashkia Tiranë.

Komentet dhe analiza:ODA
Burimi:Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Buletin 2000, 2003, 2007 dhe 2011

Kështu në Zgjedhjet për Pushtet Lokal të mbajtura në vitin 2011 që përkon edhe me mandatin katërvjeçar 2011 – 2015 janë përzgjedhur në një mandat të dytë 14 kryebashkiak ose 21,5 % e listës së kryetarëve të bashkive në vend.

Aktualisht sipas ODA, në mandatin e tretë qeverisës janë 11 kryebashkiak ose 17% e listës në total. Konkretisht janë: z. Fadil Nasufi, bashkia Berat; z. Adriatik Zotkaj, bashkia Poliçan; z. Roland Keta, bashkia Bulqizë; z. Ilir Krosi, bashkia Peshkopi; z. Baftiar Zeqaj, bashkia Fier; z. Flamur Bime, bashkia Gjirokastër; z. Valter Miza, bashkia Bilisht; z. Fatmir Gruda , bashkia Leskovik; z. Artan Shkëmbi, bashkia Pogradec; z. Fiqiri Ismaili, bashkia Vorë dhe z. Shpëtim Gjika, bashkia Vlorë.

E veçantë sipas analizës hulumtuese të Open Data Albania është se një nga bashkitë konkretisht ajo e Maliqit në rrethin Korçë drejtohet për herë të katërt nga i njëjti individ z. Gëzim Topçiu.

Komentet dhe analiza:ODA
Burimi:Komisioni Qendror i Zgjedhjeve


Lista elektronike si vijon pasqyron të gjithë kryetarët e bashkive të zgjedhur në katër proceset e fundit zgjedhore duke dhënë edhe informacionin e duhur për mandatet e ripërsëritura.

Komentet dhe analiza:ODA
Burimi:Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Aranita Brahaj
    lajm