2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Pensionet e Pleqërisë në Qytet dhe Fshat

9 vite me pare
share()?>

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pensionin mesatar dhe minimal në fshat dhe qytet në Shqipëri gjatë dhjetëvjeçarit të fundit. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT, mbi pensionin mujor të individëve që e përfitojnë atë.

Gjatë viteve të fundit, pensioni mesatar i pleqërisë ka ndryshuar sipas grafikut:

 

Burimi: INSTAT
Analiza dhe Komentet: ODA


Nga të dhënat rezulton se në 2009, pensioni mesatar mujor në qytet ishte 12,032 lek, ndërsa në fshat 6,656 lek.

Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, vlera e pensionit ka ardhur në rritje. Rritja më e madhe e pensionit të pleqërisë në qytet rezulton në 1998 (me një rritje prej 20%), dhe në fshat në 2009 (me një rritje prej 29%). Ndërkohë pensionet mesatare në qytet dhe fshat kanë pësuar rritjen më të ulët në 1997 (përkatësisht 4% dhe -7%).

Ndërkohë pensioni minimal, i cili përcaktohet nga Këshilli i Ministrave ka ndryshuar në këtë mënyrë:

 

Burimi: INSTAT
Analiza dhe Komentet: ODA


Në vitin 2009, pensioni mesatar në qytet rezulton 12,032 lek, ndërsa në fshat 6,656 lek në muaj.

Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, vlera e pensionit minimal ka ardhur në rritje. Rritja më e madhe e pensionit të pleqërisë në qytet rezulton në 1998 (me një rritje prej 23%), dhe në fshat në 2001 (me një rritje prej 30%). Pensionet minimale në qytet dhe fshat nuk janë rritur vetëm në 1997.


Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues:
    lajm