2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Plan Buxheti i Shtetit 2017 sipas Funksioneve

5 vite me pare
share()?>


Buxheti i Shtetit 2017

Vlera 000 në lekë
Burimi: Ministria e Financave
Komentet dhe Analiza: ODA

Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: ODA
    lajm