2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Banka Qendrore, Monedha dhe kartëmonedha në qarkullim 2015

5 vite me pare
share()?>
Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me paranë e emetuar, kartëmonedha dhe monedha që përdoren si mjet shkëmbimi në Republikën e Shqipërisë për vitin 2015. Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë si autoriteti i vetëm përgjegjës për emetimin dhe qarkullimin e monedhës tonë kombëtare.

Ne Republikën e Shqipërisë janë njëmbëdhjetë lloje monedhash që shërbejnë si mjet pagese, duke filluar nga monedha e bakrit 1 lek duke vijuar me 5 lekëshin, 10 lekëshin, 20 lekëshin, 50 lekëshin dhe së fundmi me 100 lekëshin. Ndërsa për kartëmonedhat prerja më e vogël është 200 lekëshi, i cili pasohet nga 500 lekëshi, 1000 lekëshi e 2000 lekëshi. Prerja me vlerën më të madhe është 5000 lekëshi.

Gjatë vitit 2015 rezulton të jenë në qarkullim monedha dhe kartëmonedha në vlerën 239 miliardë lekë. Gjatë këtij viti konstatojmë se vlera e kartëmonedhave është 62 herë më e madhe se vlera e monedhave metalike në qarkullim.

Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe analiza: ODA
Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe analiza: ODA


Peshën më të madhe të kartëmonedhave në qarkullim në këtë vit e zë 1 000 lekëshi me 23% te totalit. Sasia më e vogël e monedhave letër në qarkullim është ajo e prerjeve 200 dhe 5000 lekëshe, që përbëjnë përkatësisht 9 dhe 16% të totalit copë. Ndërsa në vlerë emisioni i kartëmonedhës 1 000 lekëshe është krahasimisht më i lartë se i kartëmonedhave të tjera dhe shënon vlerën e 77 680 000 000 lekëve.

Gjatë vitit 2015 monedha më e përdorur është 10 lekëshi që zë 27% të gjitha monedhave metalike të përdorura, pasuar nga 20 lekëshi që zë 25% të totalit. Ndërsa në vlerë emisioni i monedhës 10 lekëshe shënon vlerën e  1 026 000 000 lekëve.Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe analiza: ODA
Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe analiza: ODA

Sasia e kartëmonedhave dhe monedhave të hedhura në qarkullim nga Banka e Shqipërisë në vitin 2007 shënonte vlerën në Lekë 161 162 000 000 (njëqind e gjashtë dhjetë e një miliardë e njëqind e gjashtë dhjetë e dy milion). Kjo vlerë është rritur me 78 miliardë lekë në harkun kohor të nëntë viteve.Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Griselda RRUCI
    lajm