2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Renta minerare për Mineralet Metalike pas datës 1 janar 2015

6 vite me pare
share()?>

Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania


Renta minerare për Mineralet Metalike pas datës 1 janar  2015


Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: ODA
    lajm