2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Fillon lobimi për të abroguar ligjin që pakëson përfitim leje lindje. Open Data Albania publikoi tabelat me përllogaritjet e reja

6 vite me pare
share()?>
Pas analizës së detajuar të publikuar në Open Data Albania mbi pakësimin e përfitimit si pasojë e ndryshimeve ligjore, anëtare të Grupit për Çështje Gjinore në Parlamentin e Shqipërisë kanë njoftuar se do të shikohet mundësia për abrogim të këtij neni me efekte ligjore përkeqësuese. E drejta e grave për të përfituar leje lindje rrjedh nga e drejta për mbrojtje nga skema e sigurimeve shoqërore. Gjithashtu ky trajtim ligjor duhet të mbrojë të drejtën e individit për familje me mundësitë për mirërritje të miturve. 

Pakësimi i përfitimit të lejes së lindjes pas 1 janarit 2015 është konsideruar edhe si një situatë jo favorizuese e grave që duan të punojnë duke qenë njëkohësisht prind. Ky nen i ligjit që rregullon skemën e sigurimeve shoqërore u ndryshua në korrik të 2014, pa konsultime të organizatave që mbrojnë çështje ligjore dhe në Parlament mungonin për shkak të bojkotit deputet, përfaqësues të partive opozitare.


Ulja e pagesës së lindjes, qeveria të ndryshojë ligjinMultimedia: Open Data Albania
Kategoria e medias: Website
Date publikimi: 22/01/2014
Titulli i publikimit: Fillon lobimi për të abroguar ligjin që pakëson përfitim leje lindje. Open Data Albania publikoi tabelat me përllogaritjet e reja
Pershkrim i publikimit: Pas analizës së detajuar të publikuar në Open Data Albania mbi pakësimin e përfitimit si pasojë e ndryshimeve ligjore, anëtare të Grupit për Çështje Gjinore në Parlamentin e Shqipërisë kanë njoftuar se do të shikohet mundësia për abrogim të këtij neni me efekte ligjore përkeqësuese.
Download: Array
Dataset-et ne format excel :
    Dataset-et ne format XML, N3 :
      lajm