2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Taksa e Karbonit në Shqipëri 2015

6 vite me pare
share()?>
Taksa e karbonit aplikohet mbi benzinën, gazoilin, qymyrin, solarin, mazutin, vajgurin dhe koksin e naftës, për ndotjen që i shkaktojnë ambientit. Niveli i kësaj takse për benzinën është 1,5 lekë/litër, ndërsa për të gjitha produktet e tjera është 3 lekë për litër ose kilogram në varësi të njësisë matëse të produktit. Taksa e karbonit mbetet e pandryshuar gjatë viteve 2012-2015.


Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar       
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Ina Baja
    lajm