2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Shoqëri Aksionare sipas paketave kontrolluese në kapitale - qershor 2014

6 vite me pare
share()?>
Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi Paketa Kontrolluese që kanë subjektet apo shoqëritë tregtare vendase dhe të huaja (persona juridikë) të cilat janë aksionare në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Shoqëritë tregtare që zotërojnë aksione në SHA-të vendase janë kryesisht shoqëri aksionare SHA, shoqëri me pronësi të kufizuar SHPK, apo të tjera forma ligjore, ku futen institucionet publike, institucione ndërkombëtare financiare (BERZH, IFC, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve etj.) si dhe disa organizma jo-fitimprurëse.

Parë në këndvështrimin zotërimit të paketave kontrolluese të aksioneve që këto shoqëri tregtare kanë brenda strukturës aksionare të SHA-ve, rezulton se në rreth rreth 67 raste (ose 23.4%) ato zotërojnë një paketë minorance aksionesh (më e vogël se 49%), dhe rreth 2.6% të kapitalit total që zënë subjektet juridike. 7 shoqëri tregtare (ose 5.1% e rasteve) zotërojnë 50% të aksioneve te nje SHA-je respektive, duke përbërë 2% të kapitalit total të angazhuar. 25 shoqëri (ose rreth 8.5%  e rasteve) zotërojnë një mazhorancë të thjeshtë (më e madhe se 51% dhe më e vogël se76%), duke përbërë rreth 3% të kapitalit të angazhuar.

15 shoqëri (ose rreth 5.1% e rasteve) zotërojnë një mazhorancë të theksuar (më e madhe se 75% më e vogël se 100%), duke përbërë rreth 5% të kapitalit të angazhuar. Ndërsa, 179 shoqëri (ose rreth 60.7% e rasteve) zotërojnë të gjithë paketën e aksioneve në një SHA (100%), duke përbërë rreth 87.4% të kapitalit të angazhuar nga subjektet juridike.


Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Autori dhe ODA   

Paketat kontrolluese të aksioneve që kanë Shoqeritë Aksionere në SHA-të në Shqipëri


Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)   
Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Autori dhe ODA   

Sipas hulumtimit rezulton se persona juridikë janë aksionare në strukturën e kapitalit të 227 SHA në 295 raste në total. Vlera totale e kapitalit themeltar të këtyre subjekteve aksionare është në nivelin e 2 037 milionë eurove, ose rreth 70.5% të totalit të kompanive që operojnë, ndërsa pjesë tjetër mbetet në zotërim të personave fizikë (individë aksionarë).

Lista e Shoqërive Tregtare që janë aksionere në SHA-të e Shqipërisë (forma ligjore, vendi i origjines, kapitali) deri në Qershor 2014
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)   
Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Autori dhe ODA   
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Artan Gjergji dhe Aranita Brahaj
    lajm