2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Buxheti Faktik i Presidencës së Republikës së Shqipërisë 2012-2013

7 vite me pare
share()?>
Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Presidencës në Republikën e Shqipërisë në vitet 2012-2013. Presidenti i Republikës është figura institucionale më e lartë përfaqësuese e një shteti me formën e qeverisjes republikane dhe i korrespondon kreut të shtetit. Kushtetuta e vendit i jep atij funksione të rëndësishme nga ajo e përfaqësimit të unitetit kombëtar dhe e garantit të parimeve kushtetuese deri në funksione të natyrës politike dhe ekzekutive.Burimi: spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA

Gjatë vitit 2012 Presidenca ka shpenzuar nga buxheti i shtetit 121 730 242 (njëqind e njëzetë e një milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e dyqind e dyzetë e dy) lekë. Një vit më vonë ky institucion duket të ketë shpenzuar rreth 18% më shumë duke shënuar një vlerë prej 143 328 783 (njëqind e dyzetë e tre milionë e treqind e njëzetë e tetë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tre) lekë.


Burimi: spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA


Gjatë vitit 2012 shpenzimet me domethënien më të madhe në buxhet kanë qenë shpenzimet për personelin, përkatësisht sa 19% e buxhetit faktik në total ose 22.8 mln lekë. Shpenzime të tjera me një vlerë të konsiderueshme në buxhet kanë qenë Shpenzimet për pritje dhe përfaqësime 6.8 mln lekë, Makineri dhe Pajisje Zyre 2.8 mln lekë dhe Mirëmbajtje dhe investim godine 2.8 mln lekë.

Buxheti Faktik i Presidencës se Republikës se Shqipërisë 2012
Vlera ne leke


Burimi: spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA


Gjatë këtij viti janë konstatuar dhe zëra të tjerë shpenzimesh si: “Shpenzime telefoni dhe interneti” – 1.9 milionë lekë, “Dieta jashtë vendit” – 1.2 mln lekë, “Udhëtime jashtë vendit” – 1.1 mln lekë, “Shpërblime fundviti” – 730 mijë lekë, “Shpenzime utilitare” – 896 mijë lekë, “Bonus transporti” – 490 mijë lekë, “Leje të zakonshme” – 136 mijë, dhe “Dieta Brenda vendit” – 23 mijë lekë. Shpenzimet e tjera kanë zënë 66% në buxhetin faktik ose përkthyer në një vlerë prej 80.3 mln lekësh.


Burimi: spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA


Për vitin 2013 Shpenzimet për personelin janë reduktuar në 16.8 mln lekë (26%), ndërsa Makineri dhe Pajisje Zyre është rritur në 15.4 mln lekë (458%).

Buxheti Faktik i Presidencës se Republikës se Shqipërisë 2013
Vlera ne leke


Burimi: spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA


 Zëra të tjerë shpenzimesh gjatë këtij viti kanë qenë dhe “Shpenzime Pritje dhe Përfaqësime” – 6 mln lekë, “Udhëtime jashtë vendit” – 3.2 mln lekë nga 1.1 mln që ishin një vit më parë, “Shpenzime për telefon dhe internet” – 1.6 mln lekë, “Qera ambienti” – 1.4 mln lekë, , “Shpërblim i menjëhershëm” – 308 mijë lekë dhe “Dieta Brenda vendit” – 57 mijë lekë. Shpenzimet e tjera shënonin një vlerë prej 97 milionë lekë ose sa 68% e totalit të buxhetit.Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Griselda Rruci
    lajm