2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07
PBDNJ– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut PBDNJ, është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisjes Vendore 2011. Në përfundim të procesit zgjedhor PBDNJ ka paraqitur për auditim pasqyra financiare mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fondet e vetë subjektit.

PDIU– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PDIU ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si donacione private.