Ndryshimi i fundit: E Premte, 22 Qershor 2018
ALCON
Numri unik i identifikimit (NIPT): J64102266A
Forma ligjore: Shoqėri me pėrgjegjėsi tė kufizuar
Selia: Tirane
Viti i themelimit: 1995
Viti i kthimit nė SHA:-
Kapitali bazė (Lekė): 2,780,000.00
Numri i aksioneve/kuotave: 100
Fusha e veprimtarisė: Veprimtari ne fuishen e ndertimit, ne zbatim, mbikqyrje dhe kolaudim te: Punime germim toke.Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash, civile dhe industriale, veshje fasada. Rruge, autostratda, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, urae vepraarti. Ujesjelles, gazesjellsa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Punime per prishj en e ndertimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina,lavanteri, mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike nderetuese. Sinjalistika rrugorejo ndricuese. Barriera dhe mbrojtj e rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Veprimtari ne fushen e Projektimit: 1)-Masterplane - studime e plane racionale urbanistike.Plan rregullues te pergjithshme per qendra te banuara - qytete. Studime pjesore urbanistike. 2)-Projektim objekte civile - industriale - turistike,objekte sportive.,Interiere,pejsazhi, sistemi siperfaqe te gjelberat, lulishte e parqe. 3)-Objekte civile - Industriale - turistike prej muratuare e skelet beton arme- objekte me sekelet metalik,Objekte me shkalle te larte veshtersie b/aeme - metalike - troje dhe shpate me qendrueshmerite ulet. 4)-Instalime Wdrosanitare.,termoteknik - ventilim - kondicionim,Linja e rrjeta elektrike -telefonike - radiotelefoni - citofoni - system alarmi - televiziv etj. per objekte civile, industriale,turistike,Sisteme komplekse te telekomunikacionitSisteme te furnizimit me gaz. 5)-Diga - galeri - tunele Mdraulike.Furnizim me uje - kolektor shkarkinii.Projektim ujesjelles kanalizime, urbane - rurale.Vepra ujitje - kullimi - impjante vaditese -diga deri 10m - damba,te trajtimit te ujitjiidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porte e pontile,naftesjellese -gazsjelles - vajsjelles etj. 6)-Projektim rruge auto kategoria V dhe IV.Projektim rruge auto kategoria e III dhe II -l,shtresa rrugore e sistemim - asfdtim,Autistrada - pisa - aeroporte - helioporte.Hekurudha - degezime hekurudhore. 7)-Projektim ura dhe vepra artti - Estakada,Ura metalike - te varura,Tunele rrugore -hekurudhore. 8)-Bazamente gjeodezike per rivelime ne te gjilha shkallet.Projektim fotogrametrik - hartografik - topografik. 9)-Studim / Vleresim gjeologo inxhinierik i truallit per objekte civile - ekonomike, per objekte te medha H/C, per aeroporte, bazamente me ngarkesa temedha,i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te uletStudime e projektime hidrogj 10)-Centrale hidraulike (elektrike, primare, sekondare).Centrale termike (primare sekondare.Prqjektim impiante te prodhimit dhe shperndarje te energjise elektrike - diellore - ere etj.Prqjektim nenstacione elektrike, primare sekondare - linja te tensionit te larte,Kabina elektrike te rrjetit shperndares - linja te tensionit te ulet - te mesem. 1 l)-Projektim i sinjalizimit ne rruge auto ketegori VJVJIIJI.Sinjalizimi ne rruge auto ketegoria I, autostrada dhe degezime me hekurudhenSinjalizimi ne aeroporte dhe heliporte. Prodhim tregtimi i materialeve te ndryshme te ndertimit, me shumice dhe pakice, import-eksport, si prodhime inertesh, blloqe te ndryshme betoni, furra gelqereje, prodhim lende druri per ndertim si dhe ngritje pikesh per prodhim e ketyre materialeve me pajisjet perkatese. Kryerja e transaksioneve te ndryshme te cdo malli, duke siguruar edhe sherbime magazinimi per te tretet ne mjediset e Shoqerise si dhe sherbime transporti per to. Gjithashtu edhe perdorimi i mjeteve te mekanizuara; marrjen e dhenien me qira te objekteve te ndryshme si dhe cdo veprimtari tjeter qe vecmas ose sebashku me ato te permendura me siper konsiderohen te pershtattshme per rrtjen dhe zhvillimin e Shoqerise.
Adresa: TIRANE Njėsia Bashkiake Nr. 5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati 1, Shk. 5, Ap. 37
Aksionerė/Ortakė/bashkim i pėrkohshėm konēesionar:
Aksionerė/Ortakė Pėrqindja e pjesėmarrjes
Ndoni Shtėmbari 100
Sektori ekonomik: ndertime investimesh publike dhe veprash arti- ura-autostrada
Administratorė: Gėzim Vinēani
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės:
Xhiro vjetore (Lekė) 2014 : 41,079,056.00
Xhiro vjetore (Lekė) 2015 : 46,195,654.00
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2012): 10,880,402.00
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2013): 42,233,146.00
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2014): 6,123,460.00
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2015): 9,651,653.00
Website:
Lloji i pronėsisė: Privat
Bilanci :
Eksperti Kontabėl i Autorizuar:
Eksperti Kontabėl Data e fillimit Data e mbarimit
ALCON